فاکتور های مؤثر در طراحی بسته بندی

1. در نظر گرفتن نوع و خصوصیات محصولات شـامل ابعـاد ،آحـاد ،وزن، شکل ،اندازه بسته بندی

2. تطبیق خصوصیات و طرح بسته با استانداردهای حمل و نقل

3. مواد اولیه مورد استفاده با توجه به کیفیت ، نوع ، ضمانت ، محل کاربرد آنها ، ضد آب بودن و خواص فیزیکی یا شیمیایی

4. نوع و نحوه چیدمان

5. زیبایی تبلیغات و ظاهر آراسته برای جلب نظر مشتری

6. زمان لازم برای بسته بندی ویا مونتاژ بسته »

7. « ارزیابی اقتصادی و هزینه بسته بندی

8. نظر عاملین فروش و مشتریان در مورد ابعاد، نوع ظروف و روشهای باز و بسته کردن آنها

9. پیش بینی امکان بازیافت و استفاده مجدد

10. استفاده از بسته بندی یکسان برای طبقه ای از کالاها

11. رعایت قوانین و استاندارد های ملی و بین المللی کشورهای وارد کننده

12. پیش بینی و تمهیدات لازم در برابر سرقت محتویات بسته

13. نحوه و سیستم انبارداری

14. اطلاعات روی بسته ،محل آنها ، برچسب و یا چاپ »

15. « هر یک از اقسام بسته بندی دارای هزینه خاصـی هسـتند و از نظـر استحکام ، زیبایی ، جذابیت و تناسب با محصول دارای مزیتهای هستند که تولید کننده برای تحقق هدفهای سازمان باید تعادلی بهینه بین این عوامل ایجاد کند. و در طراحی باید اهداف تدافعی شامل محافظـت از محصـول و مصرف کننده در مقابل خطرات و آسیب دیـدگی در نظـر گرفتـه شـود و همچنین اهداف تهاجمی در بسته بندی که کمک به فروش محصول مـورد توجه واقع می شود مورد توجه قرار گیرد.»

/ 0 نظر / 14 بازدید