زبان حتی

زبان حتی زبانی است که:

توسط حتیان در میان ۲ تا ۳ هزار سال پیش از میلاد در آسیای کوچک سخن گفته می‌شد.دانشمندان آن را جدا از زبان هند و اروپایی هیتی که زبان امپراتوری هیتی‌ها بود می‌دانند.

نمونه زبان

دیدگاه محافظه‌کارانه این است که این زبان زبانی منفرد بوده است و با همسایگان سامی و هند و اروپایی خود ارتباطی نداشته است.با این وجود گمانه‌زنی‌هایی بر پایه نام‌های افراد و جای‌نام‌ها ممکن است به زبان کاسکی وابسته باشد.همانندی‌های ویژه‌ای میان زبان حاتی و زبان‌های قفقازی هم کارتولی (مانند گرجی و...) و هم شمال غربی (مانند آبخازی و....) این گمانه را میان زبان‌شناسان ایجاد کرده است که یک بلوک زبانی از قفقاز به آناتولی مرکزی کشیده شده است.

برخی واژه‌های دانسته شده عبارت‌اند از:

 • alef = 'واژه'
 • ashaf = 'خدا'
 • fa-zari = 'گونه انسان, مردم'
 • fel = 'خانه'
 • *findu = 'می (شراب)' (که در ترکیب findu-qqaram یافت شد "چمچه می (ملاقه شراب)")
 • fur = 'سرزمین'
 • Furun-Katte = 'شاه سرزمین',خدای جنگ حتی
 • Furu-Semu =خدایان خورشید حتی
 • Hanfasuit =خدایان تخت حتی
 • hilamar = 'نیایشگاه'
 • Kasku = خدای ماه حتی
 • katte = 'شاه'
 • -nifas = 'نشستن'
 • pinu = 'فرزند'
 • zari = 'نابود شدنی ، فانی'
 • -zi = 'گذاشتن'

ترجمه فارسی به انگلیسی 

/ 1 نظر / 14 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش زبان فرانسه آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=13 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://1o2.ir/yhb5x ارادتمند [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][قلب][لبخند]