بسته بندی شیشه ای

الف )بسته بندی شیشه ای یا ظروف شیشه ای

 یکی از قدیم ترین ظروف بسته بندی مواد ظروف شیشه ای است در باسـتان قدیم ساخت بطریهای شیشه ای یک صنعت مهم بشمار می رفته است

 مزایا شیشه و ظروف شیشه ای در بسته بندی کالا

- شیشه از نظر شیمیایی خنثی است به عبارتی با محتوای درون خود هـیچ واکنشی نشان نمی دهد ، طعم و مزه محصول در بسته بندی شیشه بـدون تغییر حفظ می شود. 

- شیشه غیر قابل نفوذ ،

 فاقد بو و بهداشتی می باشد.

 - ظرف شیشه ای از استحکام خوبی برخوردارند و به اشـکال ، انـدازه هـا و رنگهای مختلف ساخته می شود 

 شیشه شفاف بوده و اجازه رویت محتوای خود را به خریدار و عرضه توسط فروشنده در فروشگاههای زنجیره ای می دهد.ویژگی بسته بندی شیشه ای - 

« باید نیازهای مصرف کننده نهایی را برآورده سازد - باید خصوصیاتی دارا باشد که آنرا برای عملیـات شـکل دادن مناسـب میسازد - باید با هزینه های تولید شود که در بازار فروش رقابت کند .» چاپ کاتالوگ

معایب شیشه و ظروف شیشه ای 

- « شیشه حساس به شو کهای حراراتی و عوامل خارجی است لـذا میـزان درصد شکستن شیشه یا ظروف شیشه ای در مقایسه با مواد اولیه بسـته های دیگر بالا است. - ظروف شیشه ای وزن زیادی دارد که باعث افزایش هزینه حمل ونقـل آن نسبت به انواع دیگر بسته بندی می شود. - این خطر وجود دارد که در هنگام پرنمودن محصول در ظروف شیشـه ای قسمتی از آن خرده شده به مواد غذایی انتقال یابد.» قاب موبایل

/ 0 نظر / 14 بازدید