پیدایش رنگ ها

گفته شده اولین رنگی که پیدا شد آبی آسمانی بود . اما گیاهان نبودند که از آن رنگ متاثر شوند . و نه هیچ چشمی از حیوان که به آن بنگرد . بعد از آبی آسمانی ، آبی دریایی ، سپس سبز کلروفیلی نباتات ، و بعد گیاهان و حیوانات ، کره خاکی را از رنگهای گوناگون ، پر زرق و برق گردانیدند. 

 

و آنگاه انسان پا به عرصه گیتی نهاد. چاپ فوری

او رنگهای اطراف خود را حس میکرد اما متوجه تاثیر آنها در وجود خود نبود .

اولین رنگهایی که بشر اولیه شناخت سیاه وسفید بود ( شب و روز ) . یا به عبارت دیگر آبی تیره در شب و زرد روشن در روز.

پس از آشناییش با رنگها به مرور به نقاشیهای روی دیوار غارها که خود ترسیم کرده بود رنگ داد.

و تهیه رنگ جای خود را در این میان در زندگی بشر باز کرد.چاپ بنر ،

بشر بدوی مانند انسانهای امروزی ابزار و زیور آلات خود را با رنگها آراست و هر گاه به میدان جنگ میرفت، خود را با لباسهای جنگی الوان زینت میداد تا حیرت و وحشت در دل دشمن ایجاد کند.

او مواد اولیه رنگها را از مواد طبیعی تهیه میکرد اما بعدها رنگرزی به عنوان شغلی برای انسان اهمیت پیدا کرد .

در تمام ادوار تاریخ بشری انسان خود را با رنگ همراه کرده است . البته در این میان ایرانیان ، مصریان و یونانیان ، بیشتر از همه اقوام درخشیده اند و در استفاده از رنگها تبحر خاصی داشته اند.

استند نمایشگاهی ، 

/ 0 نظر / 15 بازدید